­

დეტერგენტი - Triton™ X-100 Surfact-Amps™

 

აღწერა:

Thermo Scientific Triton X-100 Surfact-Amps დეტერგენტი მაღალი ხარისხის რეაგენტია, რომელიც სტაბილიზირებულია 10%-იანი ხსნარის სახით და ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ზომის შეფუთვებით: 10 მლ-იანი მინის ამპულები, ან HDPE  ბოთლები, რომლებიც სტაბილურობის გარანტიას იძლევა, გამორიცხავს პეროქსიდების აკუმულაციას და პროდუქტების დეგრადაციას.

Triton X-100 Surfact-Amps - დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • Triton X-100 - არაიონური დეტერგენტი, გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ცილების კვლევის მეთოდებში;
 • სიზუსტე - მაქსიმალური სიზუსტე, დეტერგენტების უმაღლესი სისუფთავის 10%-იანი წყალხსნარი;
 • სიმარტივე - რეაგენტის  გახნა და განზავება მარტივია
 • მაქსიმალური სისუფთავე - 1.0µeq/mL -ზე ნაკლები პეროქსიდები და კარბონილები
 • სტაბილურობა - რეაგენტების შეფუთვა ხორციელდება მინის ამპულებში ან HDPE  ბოთლებში ინერტული აზოტის გაზის თანხლებით.

Triton X-100 Surfact-Amps დეტერგენტის სპეციფიკაციები:

 • ვიზუალურად: ოდნავ შემღვრეული უფერო ხსნარი, მყარი ნაწილაკებისაგან თავისუფალი.
 • კონცენტრაცია: 10.0±1.0%
 • ოქსიდანტები: ≤1.0µeq/mL
 • კარბონილები: ≤1.0µeq/mL


Triton X-100 თვისებები:

 • მოლეკულური მასა: 647g
 • დეტერგენტის კლასი: არაიონური პოლიოქსიეთილენ სურფაქტანტი
 • აგრეგაციის რაოდენობა: 140
 • მიცელების მოლეკულური მასა: 90,000g
 • მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია (CMC): 0.24 mM (0.155%, w/v)
 • ღრუბლის წარმოქმნის ტემპერატურა: 64°C
 • დიალიზირებადი: არა


Triton X-100 -  ხშირად გამოიყენება უჯრედების ლიზისის ბუფერების ან სხვა ხსნარების კომპონენტად, რომლებიც განკუთვნილია ცილების ექსტრაქციისა და სოლუბილიზაციისთვის.

ასოცირებული პროდუქცია:
Surfact-Amps™ Detergent Sampler

 

 

ფორმა:

სითხე

პროდუქტის ხაზი:

Surfact-Amps™, Triton™

პროდუქტის  ზომა:

50 mL

რეაგენტის ტიპი:

დეტერგენტის ხსნარი