­

დეტერგენტი - NP-40 Surfact-Amps

 

აღწერა:

Thermo Scientific Surfact-Amps NP-40 დეტერგენტია, რომელიც პურიფიცირებული და სტაბილიზებულია 10% - იანი ხსნარის სახით და კომერციულად ხელმისაწვდომია  10 mL მინის ამპულებში და 2 ზომის HDPE-პლასტმასის ბოთლებში.

Surfact-Amps NP-40 დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • NP-40 - არაიონური დეტერგენტი, გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ცილების კვლევის მეთოდებში;
 • სიზუსტე - მაქსიმალური სიზუსტე, უმაღლესი სისუფთავის დეტერგენტი  -10%-იანი წყალხსნარი;
 • სიმარტივე - რეაგენტის  გახსნა და განზავება მარტივია
 • მაქსიმალური სისუფთავე - 1.0µeq/mL -ზე ნაკლები პეროქსიდები და კარბონილები
 • სტაბილურობა - რეაგენტების შეფუთვა ხორციელდება HDPE  ბოთლებში ინერტული აზოტის გაზის თანხლებით.

NP-40 - დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • მოლეკულური მასა: 617g
 • დეტერგენტის კლასი: არაიონური
 • აგრეგაციის რაოდენობა: 149
 • მიცელების მოლეკულური მასა: 90,000g
 • მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია (CMC): 0.29 mM (0.0179%, w/v)
 • ღრუბლის წარმოქმნის ტემპერატურა: 80°C
 • დიალიზირებადი: არა

NP-40 Surfact-Amps დეტერგენტის სპეციფიკაციები:

 • ვიზუალურად: წმინდა, უფერო სითზე, მყარი ნაწილაკებისგან თავისუფალი.
 • კონცენტრაცია: 10.0±1.0%
 • ოქსიდანტები: ≤1.0µeq/mL
 • კარბონილები: ≤1.0µeq/mL

 

ასოცირებული პროდუქცია
Surfact-Amps™ Detergent Sampler

 

ფორმა:

სითხე

პროდუქტის ხაზი:

Surfact-Amps™

პროდუქტის  ზომა:

50 mL

რეაგენტის ტიპი:

დეტერგენტის ხსნარი