­

დეტერგენტი - Triton™ X-114 Surfact-Amps™

 

აღწერა:

Thermo Scientific Triton X-114 Surfact-Amps დეტერგენტი სტაბილიზებულია 10% (w/v) ხსნარის სახით, მაღალი სისუფთავის Triton™ X-114 დეტერგენტის სახით. ხელმისაწვდომია მინის ამპულებში და დაცულია პეროქსიდების და დეგრადაციის პროდუქტების აკუმულაციისგან.

Triton X-114 Surfact-Amps დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • Triton X-100 - არაიონური დეტერგენტი, გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ცილების კვლევის მეთოდებში;
 • სიზუსტე - მაქსიმალური სიზუსტე, დეტერგენტების უმაღლესი სისუფთავის 10%-იანი წყალხსნარი;
 • სიმარტივე - რეაგენტის  გახნა და განზავება მარტივია;
 • მაქსიმალური სისუფთავე - 1.0µeq/mL -ზე ნაკლები პეროქსიდები და კარბონილები;
 • სტაბილურობა - რეაგენტების შეფუთვა ხორციელდება მინის ამპულებში ან HDPE  ბოთლებში ინერტული აზოტის გაზის თანხლებით.

Triton X-114 Surfact-Amps დეტერგენტის სპეციფიკაციები:

 • ვიზუალურად: ოდნავ შემღვრეული უფერო ხსნარი, მყარი ნაწილაკებისაგან თავისუფალი; შეიძლება წარმოიქმნას შრეები.
 • კონცენტრაცია : 10.0±1.0%
 • ოქსიდანტები : ≤1.0µeq/mL
 • კარბონილები : ≤1.0µeq/mL

Triton X-114 თვისებები:

 • მოლეკულური მასა: 537g
 • დეტერგენტის კლასი: არაიონური პოლიოქსიეთლენი სურფაქტანტი
 • აგრეგაციის რაოდენობა: უცნობია
 • მიცელების მოლეკულური მასა: უცნობია
 • მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია (CMC): 0.21 mM (0.0113%, w/v)
 • ღრუბლის წარმოქმნის ტემპერატურა: 23°C
 • დიალიზირებადი: არა

Triton X-114 ყველაზე ხშირად გამოიყენება როგორც უჯრედების ლიზისის ბუფერის კომპონენტი.

 • გარკვეულ პირობებში, აღნიშნული დეტერგენტი ფაზურად გამოყოფს წყლოვან ხსნარებს და შესაბამისად გამოიყენება ჰიდროფილური და ჰიდროფობური (მემბრანული) ცილების გამოსაყოფად.
 • მინის ამპულების უსაფრთხოდ გასახსნელად რეკომენდირებულია შესაბამისი ხელსაწყოს გამოყენება (Ampule Breakers).

 ასოცირებული პროდუქცია
Surfact-Amps™ Detergent Sampler

 

ფორმა:

სითხე

პროდუქტის ხაზი:

Surfact-Amps™, Triton™

პროდუქტის  ზომა:

6 x 10 mL

რეაგენტის ტიპი:

დეტერგენტის ხსნარი