­

დეტერგენტი - Brij™-35 Surfact-Amps™

 

აღწერა:

Brij™ 35 Surfact-Amps™ დეტერგენტი სტაბილიზებული 10% - იანი ხსნარია, რომელიც ხასიათდენა მაქსიმალური სისუფთავით, ხარისხითა და სტაბილურობით.

Brij 35 - დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • მოლეკულური მასა: 1225g
 • დეტერგენტის კლასი: არაიონური
 • აგრეგაციის რაოდენობა: 40
 • მიცელების მოლეკულური მასა: 49,000g
 • მიცელების კრიტიკული კონცენტრაცია (CMC): 0.09 mM (0.011%, w/v)
 • ღრუბლის წარმოქმნის ტემპერატურა: >100°C
 • დიალიზირებადი: არა

დეტერგენტი Brij™ 35 არაიონური პოლიოქსიეთილენ სურფაქტანტია, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება უჯრედის ლიზისის ბუფერების კომპონენტის სახით, სხვადასხვა HPLC - ექსპერიმენტებში.

სურფაქტანტი კომერციულად ხელმისაწვდომია მინის ამპულებში, ან HDPE  ბოთლებში, რომლებიც სტაბილურობის გარანტიას იძლევა და გამორიცხავს პეროქსიდების აკუმულაციას და პროდუქტების დეგრადაციას.

Brij 35 Surfact-Amps დეტერგენტის მახასიათებლები:

 • Brij 35 - არაიონური დეტერგენტი, გამოიყენება ცილის სხვადასხვა კვლევით მეთოდებში
 • სიზუსტე - 10% - იანი დეტერგენტი ულტრა-სისუფთავის წყალში
 • სიმარტივე - რეაგენტები მარივია გამოსაყენებლად

Brij 35 Surfact-Amps დეტერგენტის სპეციფიკაციები:

 • ვიზუალურად: წმინდა, უფერო სითხე, მყარი ნაწილაკებისგან თავისუფალი.
 • კონცენტრაცია: 10.0 ±1.0%
 • ოქსიდანტები: ≤1.0µeq/mL
 • კარბონილები: ≤1.0µeq/mL


ასოცირებული პროდუქტები:
Brij™-35, 30% Soluti

 

ფორმა:

სითხე

პროდუქტის ხაზი:

Brij™, Surfact-Amps™

პროდუქტის  ზომა:

500 mL

რეაგენტის ტიპი:

დეტერგენტის ხსნარი