­

3500xL გენეტიკური ანალიზატორი

კატალოგის ნომერი: 4405633

აღწერა:

3500xL გენეტიკური ანალიზატორი წარმოადგენს სექვენირების 24-კაპილარიან სისტემას, რომელიც ფართო სპექტრის ექსპერიმენტების განხორციელების საშუალებას იძლევა, მათ შორის de novo სექვენირება და რე-სექვენირება (მუტაციების პროფილირება), მოკროსატელიტური ანალიზი, MLPA, AFLP, LOH, MLST და SNP ვალიდაცია ან სკრინინგი;

პაკეტი მოიცვს 24-კაპილარიან ინსტრუმენტს, 3500 სერიის მონაცემთა შემკრებ პროგრამას, Dell™-ის პერსონალურ კომპიუტერს და მონიტორს;

3500 სერიის მონაცემთა შემკრები პროგრამა საშუალებას იძლევა განხორციელდეს სექვენირება და ფრაგმენტული ანალიზი, რომელთა შემდგომი ანალიზისთვის საჭიროა დამატებითი პროგრამები (არ შედის პაკეტის შემადგენლობაში).

3500 გენეტიკური ანალიზატორის მახასიათებლებია:

 • 8-კაპილარიანი სისტემა, რომელიც შესაძლოა მარტივად გარდაიქმნას 24 კაპილარიან სისტემად;
 • ერთ-ზოლიანი, 505 nm, მყარ-ფუძიანი, სიცოცხლის დიდი ხანგრძლივობის მქონე ლაზერი, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიის სტანდარტული მიწოდების სისტემას;
 • მძლავრი, ინტეგრირებული მონაცემთა შეკრების და პირველადი ანალიზის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა ხარისხის პირველად შეფასებას;
 • დახვეწილი მულტიპლექსირების შესაძლებლობები დნმ-ის ფრაგმენტული ანალიზისთვის 6 უნიკალური საღებავის გამოყენებით;
 • რეაქციის აწყობის, ოპერირების და აპარატის მოვლის პროცედურების სიმარტივე.

 

სპეციფიკაციები:
ანალიზის პროგრამა: GeneMapper® Software, Sequencing Analysis Software, Variant Reporter® Software
კაპილარის სიგრძე: 36 სმ - 50 სმ
თავსებადი პოლიმერები: POP-4™, POP-6™, POP-7™
გარე კომპიუტერი: მყარი დისკი: 2x 500GB SATA 3.0 Gb/s და 8 MB Data Burst Cache, მეხსიერება: 16 GB (2x 8GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC. 4th Gen Intel Core I7 Processor- 3.1 GHz Turbo Processor, ოპერაციული სისტემა: Windows 7 SP1
ოპერაციული სისტემა: Win 7
პროდუქტის ზომა: 1 სისტემა
ტრანსპორტირების პირობები: ოთახის ტემპერატურა
წარმადობა: 1104 ნიმუშამდე დღის განმავლობაში (ShortReadSeqPOP7-რან მოდულის გამოყენებით)
წონა: 82 კგ (დაახლოებით)
 
 
 
                 

 

 

3500 სერიის გენეტიკური ანალიზატორები

 • სიზუსტე

ყველაზე ფართოდ გამოყენებად და სანდო სანგერის სექვენირების მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული სექვენატორები - 3500 სერიის გენერიკური ანალიზატორები შექმნილია მაღალი აკურატულობის და სიზუსტის მისაღწევად.

 • მომხმარებლის საჭიროებების გათვალისწინება

3500 სერიის ანალიზატორები იძლევა ავტომატური ოპერირების, მარტივად ინსტალირებადი სახარჯი მასალების გამოყენების შესაძლებლობებს. აპარატის ოპერირების ელექტრონული კონტროლი ინტეგრირებული პროგრამით, ოპერატორს საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული ექსპერიმენტის შედეგზე.

 • მოქნილობა

3500 პლარფორმის საშუალებით შესაძლებელია ფართო სპექტრის ექსპერიმენტების განხორციელება, მათ შორის de novo სექვენირება და რე-სექვენირება (მუტაციების პროფილირება), მიკროსატელიტური ანალიზი, MLPA, AFLP, LOH, MLST და SNP ვალიდაცია ან სკრინინგი.

 

Applied Biosystems™ - 3500 და 3500xL გენეტიკური ანალიზატორები და შესაბამისი აღჭურვილობა

 • კაპილარული ელექტროფორეზის ინსტრუმენტი;
 • 8-კაპილარიანი (3500) ან 24- კაპილარიანი (3500xL) სისტემები პოლიმერით;
 • დნმ-ის სექვენირების და/ან ფრაგმენტული ანალიზის რეაგენტები და სახარჯი მასალები სისტემის გასამართად;
 • Dell™-ის კომპიუტერი სამუშაო არისთვის;
 • ინტეგრირებული პროგრამა ინსტრუმენტის კონტროლის, მონაცემთა შეკრების, ხარისხის კონტროლის, ნიმუშების basecalling - ისა და ფრაგმენტთა ავტომატური ანალიზისთვის;
 • წინასწარ მომზადებული სახარჯი მასალების პაკეტები 3500 გენეტიკურ ანალიზატორს დღეისთვის არსებულ ანალოგიურ ტექნიკასთან შედარებით ანიჭებს მაქსიმალურ სიმარტივეს მომხმარებლისთვის;
 • მონაცემთა შემკრები პროგრამა გვთავაზობს ექსპერიმენტის ინტუიტიური მართვის შესაძლებლობას, მათ შორის:
  • მარტივად წასაკითხი გრაფიკული ინტერფეისი დამხმარე რეაგენტების მარაგის საკონტროლოდ;
  • დიზაინი, რომელიც ამარტივებს სარეაქციო არის აწყობას, მონაცემთა შეკრებას და მათი ანალიზის განხორციელებას;
 • 3500 სერიის ანალიზატორები მარტივია ინსტალაციის და ოპერირების მხრივ;
 • 505 nm - აგზნების ლაზერის ტექნოლოგია და თერმული დიზაინი მაქსიმალურად ამცირებს აპარატის ზომას.

 

მახასიათებელი

უპირატესობა

RFID

ინსტრუმენტი ავტომატურად ამოწმებს  ინფორმაციას სწორი პროდუქტის გამოყენების და მათი ვადების შესახებ

SAE

უსაფრთხოება, აუდიტი და ელექტრონული ხელმოწერის გენერირების შესაძლებლობა სახელმწიფო რეგულაციების მაქსიმალური დაცვისთვის

8-კაპილარიანი ან 24-კაპილარიანი

მოდელები

შეარჩიეთ ინსტრუმენტი  თქვენი ლაბორატორიის  მოთხოვნების შესაბამისად