­

3500 სერიის ანოდური ბუფერის კონტეინერი (ABC)

 

კატალოგის ნომერი:  4393927

აღწერა:

ანოდური ბუფერის კონტეინერი (ABC) შეიცავს 1x ბუფერს, რომელიც საჭიროა ელექტროფორეზის მიმდინარეობისთვის Applied Biosystems 3500 სერიის გენეტიკურ ანალიზატორებზე. ბუფერი ხელმისაწვდომია გამოყენებისთვის მზა ფორმით და მოთავსებულია ერთჯერად კონტეინერში. იგი ასევე შეიცავს რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის (RFID) მარკერს. ABC-ის ზედაპირი დალუქულია აპკით, რომელიც უნდა მოცილდეს ბუფერის კონტეინერის აპარატში ინსტალაციამდე. თითოეული შეფუთვა მოიცავს 4 კონტეინერს.

სპეციფიკაციები:

გამოიყენება აპარატურასთან:

3500 Dx გენეტიკური ანალიზატორი, 3500 გენეტიკური ანალიზატორი, 3500xL Dx გენეტიკური ანალიზატორი, 3500xL გენეტიკური ანალიზატორი

პროდუქტის ზომა:

4 ერთეული