­
96 ფოსოიანი სეპტა 3500/3500xL გენეტიკური ანალიზატორებისთვის
3500 სერიის გენეტიკური ანალიზატორების ბუფერული რეაგენტი
3500 სერიის ანოდური ბუფერის კონტეინერი (ABC)
POP-7™ პოლიმერი 3500/3500xL გენეტიკური ანალიზატორებისთვის
3500 გენეტიკური ანალიზატორის 8-კაპილარიანი სისტემა, 50 სმ
BigDye XTerminator™ პურიფიკაციის ნაკრები
Hi-Di™ ფორმამიდი
BigDye™ ტერმინატორი v1.1 და v3.1 5X სექვენირების ბუფერი
BigDye™ ტერმინატორი v3.1 ციკლური სექვენირების ნაკრები
Retainer & Base Set (Fast - რეჟიმი) 3500/3500xL გენეტიკური ანალიზატორებისთვის, 96 ფოსო
Retainer & Base Set (სტანდარტული) 3500/3500xL გენეტიკური ანალიზატორებისთვის, 96 ფოსო
სეპტა 3500 Dx/3500xL Dx გენეტიკური ანალიზატორებისთვის, 96 ფოსო
ბუფერული რეაგენტი 3500 Dx/3500xL Dx ანალიზატორებისთვის
სეპტა კათოდური ბუფერის კონტეინერისთვის (3500 სერიის გენეტიკური ანალიზატორებისთვის)
კათოდური ბუფერის კონტეინერი (CBC) 3500 სერიის ანალიზატორებისთვის
SeqStudio™ - კაპილარის ინტეგრირებული დამცავი
კათოდური ბუფერის კონტეინერის რეზერვუარის სეპტა SeqStudio™ გენეტიკური ანალიზატორითვის
96-ფოსოიანი სეპტა SeqStudio™ გენეტიკური ანალიზატორისთვის
SeqStudio™ - კათოდური ბუფერის კონტეინერი
SeqStudio™ - კარტრიჯი