­

კათოდური ბუფერის კონტეინერი (CBC) 3500 სერიის ანალიზატორებისთვის

 

კატალოგის ნომერი:  4408256

 

აღწერა:

 

კათოდური ბუფერის კონტეინერი (CBC) შეიცავს 1x გამდინარე ბუფერს, რომელიც საჭიროა ელექტროფორეზისთვის Applied Biosystems® 3500 - სერიის გენეტიკურ ანალიზატორებზე მუშაობისას. კონტეინერს გააჩნია ორი დამოუკიდებელი კომპარტმენტი: მარცხენაში მოთავსებულია კათოდური ბუფერი ელექტროფორეზისთვის, ხოლო მარჯვენა განკუთვნილია კაპილარის გამრეცხი სითხისთვის და პოლიმერის ნარჩენებისთვის. ბუფერის გამყენების მაჩვენებელი აღირიცხება რადიოსიხშირულად (RIFD). შეფუთვა მოიცავს 4 დამოუკიდებელ კონტეინერს.

სპეციფიკაციები:

  • თავსებადია აპარატებთან:
  • 3500 Dx გენეტიკური ანალიზატორი, 3500 გენეტიკური ანალიზატორი, 3500xL Dx გენეტიკური ანალიზატორი, 3500xL გენეტიკური ანალიზატორი
  • პროდუქტის ზომა:
  • 4
  • ტიპი:
  • კონტეინერი