­

სიმსივნური მარკერების პანელი Ion AmpliSeq™ v2

 

კატალოგის ნომერი: 4475346

აღწერა:

Ion AmpliSeq™ სიმსივნური მარკერების (Hotspot) პანელი v2 წარმოადგენს პრაიმერების ერთ კომპლექტს, რომელიც გამოიყენება მულტიპლექსური პჯრ რეაქციის შესასრულებლად, რომლის მიმდინარეობისას მზადდება ამპლიკონების ბიბლიოთეკა გენომის სპეციფიკური მონაკვეთებიდან ("hot spot" მონაკვეთები), რომლებიც ხშირად განიცდის მუტაციას და განაპირობებს სიმსივნური პროცესების ინდუცირებას (გადმოიწერეთ Ion AmpliSeq™  სიმსივნური "Hotspot"-ების პანელი v2). Ion AmpliSeq™ გამოყენებისთვის მზა სიმსივნური მუტაციების პანელი გვთავაზობს:

  • თავსებადობა FFPE ნიმუშებთან;
  • მაქსიმალურად სრული დაფარვა გაცილებით მაღალ-ეფექტური სექვენირებისთვის, მინიმალური დანახარჯების ფონზე;
  • პრაიმერების გაუმჯობესებული დიზაინი მეტი სანდოობისთვის;
  • გენომური ვარიანტების გაუმჯობესებული დეტექცია Torrent Suite v3.0 და Variant Caller Plugin კომპიუტერული პროგრმებით.

სიმარტივე, სიჩქარე და მასშტაბურობა ერთ Ion AmpliSeq™ ტექნოლოგიაში
Ion AmpliSeq™ ტენოლოგიის სიმარტივის შენარჩუნებასთან ერთად, Ion AmpliSeq™ სიმსივნური "Hotspot"-ების დეტექციის v2 პანელი სიმსივნეების გენეტიკის შესწავლის შესაძლებლობას ქმნის FFPE ქსოვილებიდან მიღებული დნმ-ის ნიმუშების ისეთი მცირე მოცულობებისას, როგორიცაა სამიზნე ბიბლიოთეკის კონსტრუქციისთვის საჭირო 10 ng დნმ. აღნიშნული პანელი სამიზნე ბიბლიოთეკის მომზადებას შესაძლებელს ხდის დაახლოებით 3.5 საათში.

ვარიანტების გაუმჯობესებული დეტექცია კომპიუტერული პროგრამით -Torrent Suite v3.0
ინტუიტიური Torrent Suite და Variant Caller Plugin პროგრამები შესაძლებელს ქმნის გენეტიკური ვერიანტების იდენტიფიცირება ექსტრაქგირებული დნმ-დან განხორციელდეს მხოლოდ 10 საათში. პროგრამა გაუმჯობესებული ალგორითმებით უფრო სენსიტიურად ახდენს ინსერცია-დელეციების, SNP დეტექციას. Ion Reporter™ პროგრამით შესაძლებელია აღმოჩენილი გენეტიკური ვარიანტების ანოტირება რუტინული დნმ-ანალიზებისთვის, რაც აუმჯობესებს კლიკურ კვლევებს.

სპეციფიკაციები:

გამოიყენება აპარატურასთან:

Ion PGM™ სისტემა

ბიბლიოთეკის ტიპი:

სამიზნე ბიბლიოთეკის სევენირება

პროტოკოლის ეტაპი:

სამიზნეების სელექცია

საწყისი მასალა:

დნმ

სექვენირების ტიპი:

გენომი და დნმ-სექვენირება

მულტიპლექსირების შესაძლებლობა:

207 ამპლიკონი

პროდუქტის ხაზი:

Ion AmpliSeq™

პროდუქტის ზომა:

8 რეაქცია

ნიმუშის ტიპი:

სისხლი, უჯრედული კულტურები, კლინიკური ნიმუშები, დნმ (გენომური), ორ-ჯაჭვიანი დნმ (dsDNA), ბიოფსიის მასალა (FNA), ქსოვილი (FFPE), მთლიანი სისხლი

სამიზნე სახეობები:

ადამიანი

საწყისი მასალის მოცულობა:

10 ng დნმ

ტექნიკა:

ამპლიკონების სექვენირება,  Post-Light™ იონური ნახევარგამტარული სექვენირება