­

კომპიუტერული პროგრამები დნმ-მიკროჩიპებით ანალიზისთვის

 

Affymetrix™ - ის კომპიუტერულ პროგრამებთან ერთად, მონაცემთა ანალიზის შედეგად შესაძლებელია ბიოლოგიური შესაბამისობის დადგენა და მონაცემთა მართვა.

ციტოგენეტიკური კვლევები

პრეპარატების მეტაბოლიზმის ანალიზი

გენთა ექსპრესიის ანალიზი

გენოტიპირება

აპარატურის კონტროლი

მიკრობიომების ანალიზი

სექვენირება

სამიზნე გენოტიპირება

Tiling ანალიზი

ვიზუალიზაციის პროგრამა