­

ციტომეტრი Attune NxT

განახლებული Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer - გამოირჩევა გამოყენების სიმარტივით, შექმნილია უჯრედების ზომებისა და მორფოლოგიური მახასიათებლების, ფლუორესცენტულად მონიშნული ანტისხეულების, ცილებისა და სხვა რეაგენტების დეტექციისთვის.

აპარატის ინოვაციური დიზაინი იძლევა ზუსტ მონაცემებს 10-ჯერ ნაკლებ დროში, შედარებით სხვა გამდინარე ციტომეტრებთან.

Attune NxT - ამცირებს ნიმუშის მოსამზადებელი პროცედურების მოცულობას, მიღებული შედეგების ანალიზის დროს იძლევა მცირე, ლიმიტირებული ნიმუშების ანალიზის საშუალებას.

Attune NxT -ის გამოყენებისას მინიმუმამდეა დაყვანილი რაოდენობრივი ანალიზისას დაშვებული ვარიაბელობის კოეფიციენტი, რაც თავის მხრივ, ზრდის უჯრედული პოპულაციების აკურატული ანალიზის შესაძლებლობებს.

 • არჩევანის თავისუფლება
 • ლაზერის 6 არხი;
 • კონფიგურირებადი ლაზერი და ფილტრები მეტი არჩევანის საშუალებას ქმნის მრავალ-ფერიანი პანელების დიზაინისას;
 • მაქსიმალურად ნათელი და მკაფიო სიგნალის გენერირების შესაძლებლობა;
 • ავტომატიზების შესაძლებლობა ნებისმიერი ლაბორატორიისთვის, რაც გულისხმობს 96-დან 384 ფოსოიანი მიკროფლეითების გამოყენებას ნიმუშების ავტომატური დამუშავების სისტემის მიერ;
 • ყოველი ეტაპი კონტროლირდება კომპიუტერული პროგრამით.

 

ეფექტური, მოქნილი, ტრანსფორმაციული

2018 წელს Attune NxT გამდინარე ციტომეტრიის სისტემა იძლევა მულტიპარამეტრული ექსპერიმენტების ჩატარების შესაძლებლობას, რომელიც მოსახერხებელია როგორც გამოცდილი, ასევე გამოუცდელი მეკვლევარებითვის.

აპარატი შექმნილია ანალიზის სწრაფად ჩასატარებლად. კომპაქტურობის პარალელურად სისტემა ხასიათდება სარწმუნო, სწრაფი და აკურატული ანალიზით ფართო სპექტრის ნიმუშის ტიპების შემთხვევაში.

 • ეფექტურობა - 10-ჯერ უფრო სწრაფი ვიდრე ტრადიციული გამდინარე ციტომეტრული ანალიზატორები;
 • მოქნილი - 14 ფერამდე; 6 არხამდე ულტრაიისფერ ლაზერთან ერთად;
 • ტრანსფორმაციული - რთული ნიმუშების ანალიზის შესაძლებლობა სისტემით, რომელიც ნაკლებად სენსიტიურია დაბინურების (კოლტების) მიმართ;

 

მინიმალური მანუალური სამუშაო ნიმუშის მოსამზადებელ ეტაპზე დროის დაზოგვის საშუალებას იძლევა.

აპარატი იდეალურია:

 • იმუნოფენოტიპირება;
 • უჯრედული სიგნალინგის შესწავლა;
 • უჯრედული ციკლის ანალიზი;
 • ღეროვანი უჯრედების კვლევა;
 • სიმსივნური პროცესების შესწავლა;
 • აპოპტოზური პროცესების შესწავლა;
 • მიკრობიოლოგიური ექსპერიმენტების განხორციელება.

ციტომეტრის ოპტიკური სისტემა შექმნილია სიგნალის ოპტიმალური აღქმისათვის და ხასიათდება მეტად მკვეთრი და ბუნდოვანი სიგნალების აღქმით ფართო დიაპაზონში.

Attune NxT გამდინარე ციტომეტრი მკვლევარებს აძლვს შესაძლებლობას თავისუფლად მოახდინონ მრავალი ფერის მომცველი პანელების დიზაინი, სხვადასხვა ფლუოროფორის და საღებავის გამოყენებით, რომლთა ფართო სპექტრი ოპტიმალურადაა მორგებული სისტემაზე.

ლაზერი

ტალღის სიგრძე (nm)

გამოსხივების ფორმირების ოპტიკა (BSO)

(mW)

დიოდის ენერგია (mW)

იისფერი

405

50

100

ლურჯი

488

50

100

მწვანე

532

100

140

ყვითელი

561

50

100

წითელი

637

100

140

 

 Attune NxT გამდინარე ციტომეტრის კონფიგურირების შესაძლებლობები

ლაზერები

ლაზერის კონფიგურაცია
(Cat. No.)

ლაზერები რომლებიც სისტემაშია, დეტექციის არხების რაოდენობა

დეტექციის არხების ჯამური რაოდენობა*

იისფერი, 405 nm

ლურჯი, 488 nm

ყვითელი, 561 nm

მწვანე, 532 nm

წითელი, 637 nm

1

ლურჯი
(A24864)

შესაძლებელია გაუმჯობესება

4

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

6

2

ლურჯი/ მწვანე
(A28995)

შესაძლებელია გაუმჯობესება

3

4

შესაძლებელია გაუმჯობესება

9

ლურჯი/ ყვეითელი
(A24861)

შესაძლებელია გაუმჯობესება

3

4

შესაძლებელია გაუმჯობესება

9

ლურჯი/ წითელი
(A24863)

შესაძლებელია გაუმჯობესება

4

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

3

9

ლურჯი/ იისფერი
(A24862)

4

4

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

10

ლურჯი/ იისფერი 6
(A29002)

6

3

შესაძლებელია გაუმჯობესება

შესაძლებელია გაუმჯობესება

11

 

              Flow Cytometry Learning Center >

გამდინარე ციტომეტრიის გამოყენების სფეროები: