­

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები (STD)

 

# დასახელება კატ. #

ტესტების რაოდენობა ნაკრებში

მწარმოებელი ფასი (GEL)
1 RealLine Candida albicans fla VBD4696  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
2 RealLine Candida albicans  str VBD4698 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
3 RealLine Chlamydia trachomatis str VBD1998 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
4 RealLine Chlamydia trachomatis fla VBD1996  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
1 Bosphore Chlamydia tracomatis Detection Kit v1 ABCTR1 25 Anatolia Geneworks (თურქეთი)
2 Bosphore Chlamydia tracomatis  Detection Kit v1 ABCTR2 50 Anatolia Geneworks (თურქეთი)
3 Bosphore Chlamydia tracomatis Detection  Kit v1 ABCTR3 100 Anatolia Geneworks (თურქეთი)
5 RealLine Neisseria gonorrhoeae str VBD4498 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
6 RealLine Neisseria gonorrhoeae fla VBD4496  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
7 RealLine Trichomonas vaginalis str VBD2098 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
8 RealLine Trichomonas vaginalis fla VBD2096  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
9 RealLine Ureaplasma urealyticum str VBD2298 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
10 RealLine Ureaplasma urealyticum fla VBD2296  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
11 RealLine Candida/Gardnerella vaginalis str VBD0444 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
12 RealLine Candida/Gardnerella vaginalis fla VBD0445  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
13 RealLine Mycoplasma hominis/genitalium str VBD0494 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
14 RealLine Mycoplasma genitalium fla VBD4394  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
15 RealLine Mycoplasma genitalium str VBD4396 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
16 RealLine Mycoplasma hominis str VBD4398 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
17 RealLine Mycoplasma hominis fla VBD4393 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
18 RealLine Trichomonas/Neisseria fla VBD0495  100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
19 RealLine Trichomonas vaginalis Neisseria gonorrhoeae str VBD0496 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
20 RealLine Trichomonas/Gardnerella fla VBD0478 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
21 RealLine Trichomonas vaginalis/Gardnerella vaginalis str VBD0477 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
22 RealLine Mycoplasma hominis/genitalium fla VBD0493 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
23 RealLine Ureaplasma urealyticum/parvum str VBD2294 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
24 RealLine Ureaplasma urealyticum/parvum fla VBD2295 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
25 RealLine Gardnerella vaginalis fla VBD4596 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
26 RealLine Chlamydia trachomatis /Trichomonas vaginalis fla VBD0497 100 BIORON Diagnostics (გერმანია)
27 RealLine Chlamydia trachomatis /Mycoplasma genitalium str VBD0490 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)
28 RealLine Chlamydia trachomatis /Mycoplasma genitalium fla VBD0487 100 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
29 RealLine Chlamydia trachomatis /Trichomonas vaginalis str VBD0498 96 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
30 RealLine Chlamydia trachomatis /Ureaplasma uearlyticum fla VBD0491 100 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
31 RealLine Chlamydia trachomatis /Ureaplasma uearlyticum str VBD0492 96 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
32 RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae str VBD0457 96 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
33 RealLine Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrhoeae fla VBD0458 100 BIORON Diagnostics  (გერმანია)
34 RealLine Gardnerella vaginalis str VBD4598 96 BIORON Diagnostics (გერმანია)